Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Aktualności

XXXIX Jesienna Szkoła Tribologiczna w Kielcach - zmiana terminu na 2021 rok

Szanowni Państwo! 

Panująca nadal w naszym kraju sytuacja epidemiczna, związane z nią liczne restrykcje również w zakresie organizacji konferencji, ale przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo, skłoniły organizatorów do podjęcia – w porozumieniu z władzami Polskiego Towarzystwa Tribologicznego decyzji o przeniesieniu Ogólnopolskiej Konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna na rok 2021. Mamy nadzieję, że decyzja ta spotka się z Państwa aprobatą i pozwoli nam w kolejnym roku spotkać się w pełnym gronie, swobodnie wymienić doświadczenia i zaprezentować nowe osiągnięcia.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych uczestników, wypełniając tym samym powstałą po przesunięciu konferencji lukę, zapraszamy na bezpłatne warsztaty tribologiczne, które zaplanowano w Kielcach we wrześniu br.  Informacje na temat warsztatów dostępne będą na stronie internetowej konferencji.

Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, informujemy, że na mocy porozumienia pomiędzy Organizatorem Konferencji - Politechniką Świętokrzyską, Redakcją czasopisma TRIBOLOGIA, jego Wydawcą oraz Polskim Towarzystwem Tribologicznym, łamy TRIBOLOGII zarezerwowane są na przygotowane na Konferencję referaty. Jeżeli autorom zależy na tym, by mogły być opublikowane w tym roku, sugerujemy niezwłoczne ich przekazywanie do Redakcji. Należy zarejestrować je w module redakcyjnym ICI Publishers Panel. Opublikowanie nastąpi po uiszczeniu (na konto czasopisma) opłaty zgodnej z ustaloną taryfą, tj. 500 zł + VAT, stanowiącą nominalnie składową opłaty konferencyjnej.  

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie

http://tribologia2020.tu.kielce.pl/

Z życzeniami zdrowia

Zarząd PTT

 

2020-03-30 | Remigiusz Michalczewski

International Tribology Council - nowa strona internetowa

Szanowni Państwo,

International Tribology Council uruchomił nową, zaktualizowaną stronę internetową:

https://www.itctribology.net/

Zapraszamy do jej systematycznego odwiedzania i zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami.

Zarząd PTT

2020-02-05 | Remigiusz Michalczewski

Składki członkowskie

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.

Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

 

Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539

BANK PEKAO S.A.

Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2,

Składka roczna wynosi 30 zł, dla studentów 12 zł;

 

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)

03-301 Warszawa PL, ul. : Jagiellońska 55

 

Zarząd PTT

2020-01-08 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.