Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Aktualności

Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław F. Ścieszka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 listopada 2020 r. w wieku 77 lat zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław F. Ścieszka, emerytowany pracownik byłego Instytutu Mechanizacji Górnictwa, obecnie Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Był wieloletnim pracownikiem byłego Wydziału Górniczego (później Wydziału Górnictwa i Geologii, a obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej). W latach 1991-2000 był Kierownikiem Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, a w latach 2000-2009 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Transportu i Tribotechniki w byłym Instytucie Mechanizacji Górnictwa.

Profesor Stanisław Ścieszka urodził się 25.10.1943r. w Krakowie. Studia magisterskie na Politechnice Śląskiej ukończył w roku 1967. W 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1977 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1999.

Działalność naukowa Profesora Stanisława Ścieszki była ukierunkowana głównie na zagadnienia związane ze zjawiskami tarcia, zużycia i smarowania w budowie i eksploatacji maszyn. Za swą działalność naukową i dydaktyczną otrzymał liczne wyróżnienia, w tym Złoty Krzyż Zasługi - 2000, Medal KEN - 2002, Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP - 2004, Odznakę Zasłużony dla Politechniki Śląskiej - 2000. Był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. był członkiem Society of Tribologists and Lubrication Engineers - STLE (USA), członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz pełnił funkcję Prezesa Oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Tribologicznego. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma TriboTest od 1998, Wydawnictwa John Wiley & Sons, Ltd UK, czł. Rady Programowej czasopisma Tribologia od 2004. Był autorem i współautorem pięciu książek i monografii, ponad 160 prac naukowych opublikowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych z dziedziny tribologii oraz budowy i eksploatacji maszyn. Doświadczenia naukowe zdobywał także na uczelniach brytyjskich, południowoafrykańskich, australijskich i amerykańskich. Wypromował pięciu doktorów. Był pomysłodawcą i konstruktorem licznych stanowisk badawczych, z których większość została opatentowana.

Jego pasją były podróże w dalekie zakątki świata, narciarstwo alpejskie i góry. Lubił też o nich ciekawie opowiadać.

Profesor Stanisław Ścieszka był cenionym naukowcem oraz znakomitym wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, bardzo życzliwym i lubianym nauczycielem, zawsze gotowym do pomocy i wsparcia merytorycznego, a przede wszystkim dobrym człowiekiem. Cieszył się dużym autorytetem wśród współpracowników i nigdy nie odmawiał pomocy.

 

2020-12-25 | Remigiusz Michalczewski

XXXIX Jesienna Szkoła Tribologiczna w Kielcach - zmiana terminu na 2021 rok

Szanowni Państwo! 

Panująca nadal w naszym kraju sytuacja epidemiczna, związane z nią liczne restrykcje również w zakresie organizacji konferencji, ale przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo, skłoniły organizatorów do podjęcia – w porozumieniu z władzami Polskiego Towarzystwa Tribologicznego decyzji o przeniesieniu Ogólnopolskiej Konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna na rok 2021. Mamy nadzieję, że decyzja ta spotka się z Państwa aprobatą i pozwoli nam w kolejnym roku spotkać się w pełnym gronie, swobodnie wymienić doświadczenia i zaprezentować nowe osiągnięcia.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych uczestników, wypełniając tym samym powstałą po przesunięciu konferencji lukę, zapraszamy na bezpłatne warsztaty tribologiczne, które zaplanowano w Kielcach we wrześniu br.  Informacje na temat warsztatów dostępne będą na stronie internetowej konferencji.

Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, informujemy, że na mocy porozumienia pomiędzy Organizatorem Konferencji - Politechniką Świętokrzyską, Redakcją czasopisma TRIBOLOGIA, jego Wydawcą oraz Polskim Towarzystwem Tribologicznym, łamy TRIBOLOGII zarezerwowane są na przygotowane na Konferencję referaty. Jeżeli autorom zależy na tym, by mogły być opublikowane w tym roku, sugerujemy niezwłoczne ich przekazywanie do Redakcji. Należy zarejestrować je w module redakcyjnym ICI Publishers Panel. Opublikowanie nastąpi po uiszczeniu (na konto czasopisma) opłaty zgodnej z ustaloną taryfą, tj. 500 zł + VAT, stanowiącą nominalnie składową opłaty konferencyjnej.  

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie

http://tribologia2020.tu.kielce.pl/

Z życzeniami zdrowia

Zarząd PTT

 

2020-03-30 | Remigiusz Michalczewski

International Tribology Council - nowa strona internetowa

Szanowni Państwo,

International Tribology Council uruchomił nową, zaktualizowaną stronę internetową:

https://www.itctribology.net/

Zapraszamy do jej systematycznego odwiedzania i zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami.

Zarząd PTT

2020-02-05 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.