Polskie Towarzystwo Tribologiczne


PROFESOR STANISŁAW PYTKO (1929-2018)

Odszedł Profesor Stanisław Pytko. Był wybitnym uczonym, jednym z liderów polskiej tribologii. Punktem startowym rozwoju tej nauki o tarciu, zużyciu i smarowaniu w Polsce była Szkoła Tribologiczna na Kalatówkach w roku 1967, której uczestnikiem był Stanisław Pytko, zostając tym samym jednym z założycieli nowej subdyscypliny naukowej.

Zmarły Profesor działał aktywnie w wielu instytucjach, był członkiem licznych gremiów, rad, komisji, towarzystw. Za najważniejsze w tym obszarze należy uznać Jego współudział w powołaniu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, w którym był Honorowym Prezesem, oraz przewodniczenie pracom Rady Programowej dwumiesięcznika Tribologia, który jest głównym periodykiem w tej dziedzinie.

Profesor Stanisław Pytko zyskał wielkie uznanie międzynarodowe, czego wyrazem były doktoraty honoris causa (profesury honorowe) zagranicznych uczelni, ale przede wszystkim przyznanie przez Międzynarodową Radę Tribologii w roku 1995 Złotego Medalu Tribologii, odznaczenia porównywanego w swojej dziedzinie do Nagrody Nobla. Na tablicy honorowej w siedzibie Instytucji Inżynierów Mechaników w Londynie jedyne polskie imię to Stanisław Pytko.

Profesor Pytko, przy całym swoim znaczeniu i honorach, był człowiekiem skromnym, życzliwym i zawsze skłonnym do pomocy. I takim będziemy Go pamiętać.

 

2018-04-16 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.