Polskie Towarzystwo Tribologiczne


XXXIX Jesienna Szkoła Tribologiczna w Kielcach - zmiana terminu na 2021 rok

Szanowni Państwo! 

Panująca nadal w naszym kraju sytuacja epidemiczna, związane z nią liczne restrykcje również w zakresie organizacji konferencji, ale przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo, skłoniły organizatorów do podjęcia – w porozumieniu z władzami Polskiego Towarzystwa Tribologicznego decyzji o przeniesieniu Ogólnopolskiej Konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna na rok 2021. Mamy nadzieję, że decyzja ta spotka się z Państwa aprobatą i pozwoli nam w kolejnym roku spotkać się w pełnym gronie, swobodnie wymienić doświadczenia i zaprezentować nowe osiągnięcia.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych uczestników, wypełniając tym samym powstałą po przesunięciu konferencji lukę, zapraszamy na bezpłatne warsztaty tribologiczne, które zaplanowano w Kielcach we wrześniu br.  Informacje na temat warsztatów dostępne będą na stronie internetowej konferencji.

Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, informujemy, że na mocy porozumienia pomiędzy Organizatorem Konferencji - Politechniką Świętokrzyską, Redakcją czasopisma TRIBOLOGIA, jego Wydawcą oraz Polskim Towarzystwem Tribologicznym, łamy TRIBOLOGII zarezerwowane są na przygotowane na Konferencję referaty. Jeżeli autorom zależy na tym, by mogły być opublikowane w tym roku, sugerujemy niezwłoczne ich przekazywanie do Redakcji. Należy zarejestrować je w module redakcyjnym ICI Publishers Panel. Opublikowanie nastąpi po uiszczeniu (na konto czasopisma) opłaty zgodnej z ustaloną taryfą, tj. 500 zł + VAT, stanowiącą nominalnie składową opłaty konferencyjnej.  

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie

http://tribologia2020.tu.kielce.pl/

Z życzeniami zdrowia

Zarząd PTT

 

2020-03-30 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.