Polskie Towarzystwo Tribologiczne


Prof. Jan Ryszard Dąbrowski otrzymał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej

W 27 lutego br. tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej otrzymał prof. Jan Ryszard Dąbrowski, uznany w kraju i zagranicą uczony. Zajmuje się badaniami tarcia, zużywania oraz smarowania, a także badaniami z obszaru inżynierii materiałowej. Z Wydziałem Mechanicznym PB związany jest od 1991 roku.

Serdecznie gratulujemy !

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

2020-03-02 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.