Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Aktualności

Składki członkowskie

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.

Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Poniżej dane do wpłaty składki członkowskiej w PTT:

Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539

BANK PEKAO S.A.

Oddział w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 1

Składka roczna wynosi: standardowa 30 zł, dla studentów i pracowników emerytowanych 10 zł, wpisowe 2 zł.

 

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)

03-301 Warszawa PL, ul. Jagiellońska 55

 

Zarząd PTT

2023-04-14 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.