Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Władze

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Prezes:

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Wiceprezes:

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Wiceprezes:

prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba

Skarbnik:

dr inż. Jacek Przepiórka

Sekretarz:

dr hab. inż. Remigiusz Michalczewski, prof. nzw.

Członek Zarządu:

prof. dr hab. inż. Andrzej Posmyk

Członek Zarządu:

prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

Członek Zarządu:

prof. dr hab. inż. Wojciech Żurowski

 

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Przewodniczący :

dr hab. inż. Henryk Czarnecki

 

Członek :

prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina

 

Członek :

dr inż. Lidia Gałda

 

Członek :

dr inż. Piotr Kowalewski

 

Członek :

dr inż. Anna Piątkowska

 

 

Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Przewodniczący:

dr hab. inż. Jacek Łubiński

Członek :

dr hab. inż. Monika Madej

Członek :

dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik

Członek :

dr inż. Ryszard Moszumański

Członek :

Prof. Jerzy Napiórkowski

Członek :

dr hab. inż. Witold Piekoszewski, prof. nzw.

Członek :

dr hab. inż. Elżbieta Rogoś 

Członek :

dr hab. inż. Waldemar Tuszyński, prof. nzw.

 

 

Zarząd Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Prezes :

prof. dr hab. inż. Andrzej Posmyk

Wiceprezes :

dr inż. Jakub Wieczorek 

Sekretarz naukowy :

dr inż. Henryk Bąkowski

 

 

Członek :

dr hab. inż. Stanisław Płonka

Członek :

dr inż. Piotr Duda

Członek :

dr Grzegorz Służałek

Członek :

dr inż. Mirosław Witaszek

Członek :

dr inż. Andrzej Zaborowski

Komisja Rewizyjna Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Przewodniczący :

dr Grzegorz Służałek

Członek :

dr inż. Mirosław Witaszek

Członek :

dr inż. Andrzej Zaborowski

 

 

 

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.