Polskie Towarzystwo Tribologiczne


Prof. dr hab. inż. Zygmunt RYMUZA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 grudnia 2015 roku, 
w wieku 71 lat zmarł

prof. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza

ceniony i zasłużony nauczyciel akademicki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,

Członek Rady Wydziału Mechatroniki,

Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Wychowawca wielu pokoleń młodzieży, człowiek wielkiego serca i umysłu.

 

Zarząd PTT

 

 

 

2015-12-18 |
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.