Polskie Towarzystwo Tribologiczne


Nowy Rok Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Szanowni Państwo – Tribolożki, Tribolodzy, a także Sympatyczki i Sympatycy tribologii

Z okazji Nowego, 2020 roku, w imieniu Zarządu Polskiego  Towarzystwa Tribologicznego oraz Redakcji TRIBOLOGII przesyłam Państwu życzenia Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym oraz działalności zawodowej.

Przebudowa strukturalna instytucji polskiego systemu naukowego niesie wiele nieciągłości w funkcjonowaniu wielu z nas. Dbajmy wszakże o to, by mieć w miarę stabilny poziom odniesienia dla naukowej aktywności. Sprzyja temu merytoryczna integracja środowisk naukowych – jak naszego, tribologicznego. Zwłaszcza, że dotyczy ono problematyki, która nigdy wyczerpać się nie może, a w dodatku ma wyjątkowo interdyscyplinarny charakter, niezależnie od tego, jaki formalny podział nauki na dyscypliny aktualnie obowiązuje.

Do zobaczenia w czasie kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Tribologicznej, organizowanej w przyszłym roku przez tribologów świętokrzyskich – pierwszy komunikat przewodnicząca Konferencji, prof. Monika Madej, już wyemitowała.

Wszystkiego Najlepszego !

Marian SZCZEREK

Prezes Polskiego  Towarzystwa Tribologicznego

 

 

2019-12-30 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.